Vi har mött målgruppen i över 30 år och vet vilka insatser som krävs!

Våra klienter får

praktik med riktiga arbetsuppgifter och erfaren handledning

strukturerad behandling i grupp och individuellt

stöd av gedigen specialistkompetens

Drogfrihet

  • Att ha insikt om sin beroendesjukdom
  • Att kunna känna igen situationer som kan leda till återfall och ha strategier när det händer
  • Att ha tillit till sig själv och våga ta hjälp

Arbete

  • Att vara anställningsbar
  • Att kunna ta eget ansvar och utföra tilldelade uppgifter
  • Att fungera i en arbetsgrupp 

Bostad

  • Att kunna sköta sin lägenhet
  • Att betala sina räkningar i tid och sköta sin ekonomi
  • Att fungera socialt med sina grannar