OM oss

La Vie startade sin verksamhet i Västerås med idén att personer med psykiska funktionsnedsättningar och missbruk behöver känna att de har ett värde. Det värdet får de genom att se att de kan bidra och försörja sig själva. Därför öppnade vi 1989 en daglig verksamhet för personer som fick samhällets vård.

Syftet med verksamheten är att erbjuda sysselsättning som är på riktigt, inte ett sätt att fördriva dagen. Det är en viktig del av den normalitet som vi vill skapa. Steg för steg ska självkänsla och tilltro byggas. Det hopp som raserats genom återkommande misslyckanden kan vi bara bygga upp igen genom att erbjuda nya erfarenheter i det verkliga livet.

Vardagen ska bestå av en behandling i närhet till samhällets verklighet där dessa ska ge varandra draghjälp. Alltför många av våra klienter har tidigare negativa erfarenheter av att när behandlingen var slut, var allting som förut. De har saknat förmågan att ta med sig det de fått med sig i behandling ut i den verklighet de återvänder till.

Vi ryggar inte för verkligheten. Att lyckas med att hjälpa dem som känner hopplöshet, som känner sig hjälplösa och som uppfattar tillvaron som meningslös är utmanande. Det är inte alltid vi lyckas, men många gånger gör vi det. Vi har nu 30 års erfarenhet av att möta målgruppen och det har gett oss en djup förståelse för och kunskap om vilka insatser som krävs för att vi ska ha det bästa förutsättningarna för att nå framgång.

I våra boenden ska klienterna få en vana av att åka hemifrån och komma hem igen. De ska komma hem trötta men med tillfredsställelse av att ha gjort något meningsfullt, av att hem tagit ett litet steg framåt. De ska mötas av trygg personal som kan spegla dem när de funderar över dagens händelser oavsett vad som hänt.

HVB

 Vårt HVB, med tretton platser för män och kvinnor 18-65 år, är beläget i Virsbo i Surahammars kommun. Lokalen är ett gammalt brukshotell som har anpassats för vård och moderniserats för vård och behandling. Vi har behållit generösa salonger, stor matsal och ett fullt utrustat kök.

Stödboende

Vi erbjuder stödboende för dem som har större förmåga till självständighet eller som ska slussas ut från vårt HVB. Vi har åtta individuella lägenheter och kan ta emot vuxna 18-65 år (tillstånd finns för stödboende i ålderspannet 18-20 år) Vi erbjuder lösningar där praktik och behandling ingår.