Sysselsättningen är hjärtat i vår verksamhet

Praktiken

La Vie erbjuder olika arbetsplatser inom den egna verksamheten. Dit kommer klienterna varje dag och har möjlighet att välja olika arbetsuppgifter utifrån ork och motivation. Praktiken har formen av en vanlig arbetsplats med avsikten att återföra klienterna till en normalitet. Skillnaden är att chefen på arbetsplatsen är en handledare som är väl insatt i klientens bakgrund, problematik och genomförandeplan.

Handledare som möter upp

Våra erfarna handledare har en genuin förståelse för klienternas mående, utsatthet och problematik. Därför kan de balansera inslagen av mål, krav, stöd och uppmuntran utifrån var den enskilde befinner sig. De är lyhörda för att den ena dagen kan vara energifylld och positiv och nästa mörk och orkeslös. De kan ofta förutse se ett kommande återfall och då arbeta för att det ska kunna undvikas i samverkan med andra i verksamheten.

Yrkeshandledning

I vardagen erbjuds klienten en handledning i allt vad det innebär att vara på en arbetsplats, såsom att komma i tid, att respektera regler, att utföra de specifika arbetsuppgifterna (hantverket) och att förstå betydelsen av kvalitet och omsorgsfullhet. Vi lägger vikt vid känslan av stolthet över det man gör och åstadkommer. Vi förbereder för de krav och förväntningar som finns på den öppna arbetsmarknaden.

Socialisering

På arbetet bygger vi upp en gemenskap där handledaren tillsammans med en eller några klienter ska lösa den dagliga uppgiften. Vi är beroende av varandra för att klara av det och vare och som bidrar är värdefull i det arbetet. En stor del av handledares roll är att skapa det sociala sammanhanget, Det leder till en professionell kamratskap med samarbete, tillit och ömsesidighet men även förmågan att i ett socialt sammanhang hantera känslor som skratt och tårar eller ilska och glädje.

Restaurang

 Lagar mat till restaurangen, kör ut matlådor till enskilda pensionärer och olika serviceboenden inom Västerås.

Cykelaffär/verkstad

Reparationer åt allmänheten, samarbete med återbruk & polis där vi kan hämta defekta cyklar och ta reservdelar för att bygga en komplett cykel.

Fastighetsskötsel

Sköter om byggnader, (Bygg/Gräs/Plantering/Snöskottning mm), sköter om tomter åt allmänheten samt hjälper till vid flytt.

Städning

Städning av lokaler, städning på närliggande köpcentrum,

Reception

Sköter närvaro, växeltelefon.

Lager och butik

Arbete på ett externt företag för den som har ökad självständighet och förmåga