Specialistkompetens för att möta samsjuklighet

Psykisk ohälsa och psykiatrisk problematik

Våra klienter har ofta samsjuklighet med missbruket/beroendet som grundar sig i psykisk ohälsa, neuropsykiatriska svårigheter, personlighetsproblematik och annan psykiatrisk problematik. För att kunna möta upp de krav på utredning och behandling som målgruppen ställer har vi valt att ha ett formellt samarbete med ett socialpsykiatriskt utredningsteam.

Specialister inom psykiatri

Vår samarbetspartner har läkare med specialistkompetens inom psykiatri och missbruk/beroende samt sjuksköterskor.

Utredning

Genom vår parter kan vi erbjuda alla typer inriktade eller breda utredningar och diagnostik.

Missbrukskartläggning

Vissa av våra klienter behöver en mer djupgående kartläggning av deras missbruk/beroende och kemiska historia

LARO

Vi erbjuder läkemedelsbehandling och LARO

Stefan Borg

Stefan, som även är verksam vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, är psykiater och beroendeläkare i Stockholm och var chef på Beroende Centrum Stockholm. Han är docent i psykiatri och har disputerat inom hemlöshetsforskning och senare även forskat inom hjärnskador, alkoholmarkörer, samt beroende av lugnande- och sömnmedel. Stefan har även varit medlem av Socialstyrelsens vetenskapliga råd och i den statliga narkotikakommissionen och missbruksutredningen. Stefan deltog i Socialstyrelsens riktlinjearbete för missbruks- och beroendevården, 2011-15.