Vår strukturerade behandling ger goda resultat

Behandlingsgrupp

En kognitiv metod i grupp där vi arbetar med att förändra tanke, känsla och beteende i olika block. Vi har skräddarsytt innehållet utifrån de typiska livssituationer som våra klienter befinner sig i och kommer att möta i framtiden. Metoder som vi använder är KBT, 12-steg och CRA samt återfallsprevention och kriminalitetsprogrammet.

Individuella samtal – KBT

I individuella samtal arbetar vi med klientens enskilda utmaningar där terapin kan vara en lösning som ett viktigt komplement till det arbete som görs i grupp. Ofta handlar det om depression, ångest och trauma, särskilt när den enskilde står med en tomhet efter det att missbruket har upphört.

Återfallsprevention

Alla som kommer till oss och som är i behov av det går igenom Steve Wicks manualbaserade program Väckarklockan. I öppenvård kan detta även erbjudas som ett separat program.

Temagrupp

Samtalsgrupper kring definierade teman som handlar om praktiska frågor och förhållningssätt såsom hur man skaffar vänner, vad man kan göra på sin fritid eller hur man säger nej till alkohol och droger.

Kriminalitetetsprogrammet

Vi arbetar med Gunnar Bergströms manualbaserade program Kriminalitet som livstil.

Utredning och LARO

I samverkan med Socialpsykiatriska utredningsteamet erbjuder vi utredningar, läkemedelsassisterad behandling och LARO. Läs mer under rubriken Specialister.

Hur kan jag hantera mina starka känslor?

Hur förhåller jag mig till att jag inte har några val och hur kan jag skaffa mig valmöjligheter?

Hur ska jag kunna förbli nykter och drogfri?

Hur ska jag kunna se de bra saker jag faktiskt gör och ge mig själv beröm?

Hur kan jag se mig själv som något annat än en missbrukare?

Hur ska jag se att även små brott kan ge stora konsekvenser?