HVB

Urval till behandlingsgruppen sker i samråd med din kontaktperson. I gruppen arbetar man med drogfrihet, kriminalitet, självkänsla och praktisk social träning. Grupperna är uppbyggda med föreläsningar arbetsteman och olika arbetsuppgifter.

 

Stödboende

Råbystallet kan vid behov och på uppdrag från myndighet erbjuda substitionsbehandling (LARO). Läkarträffar sker var 6:e vecka om inget annat avtalats. I övrigt finns det alltid en sjuksköterska att tillgå dygnet runt i verksamheten.

Meningsfull sysselsättning

Är ett nytt behandlingsprogram framtaget av La Vie AB. Fullt fokus kommer att fokusera på hela individens behov. Fullt fokus programmet kommer att bestå av tre steg som vart och ett sträcker sig i sex månader. I steg 1 betonas stabil drogfrihet som börjar med återfallspreventionskurs och utbildning i alla moment som utförs i restaurang kök. Alla deltagare kommer att efter fullgjord utbildning erhålla ett intyg på att man genomgått köksbiträdes utbildning. I steg 2 skall deltagaren erhålla en praktikplats på en affärsdrivande restaurang två dagar per vecka, vilket kombineras med fortsatt utbildning i vårat restaurangkök.